رویدادآشنایی با کورونا ویروس جدید (nCoV-2019) شناسایی شده در چین
آشنایی با کورونا ویروس جدید
آشنایی با کورونا ویروس جدید (nCoV-2019) شناسایی شده در چین
 ٠٩:٠٥ - 1398/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید هیئت رئیسه از بیمارستان بوعلی
بازدید هیئت رئیسه از بیمارستان بوعلی
بازدید هیئت رئیسه و تبریک روز پرستار
 ٠٧:٠٦ - 1398/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاونت محرم بیمه خدمات درمانی از بیمارستان بوعلی
بازدید معاونت محرم بیمه خدمات درمانی از بیمارستان بوعلی
بازدید معاونت محرم بیمه خدمات درمانی از بیمارستان بوعلی
 ٢٢:٤٠ - 1398/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید ریاست بیمارستان از،فروش تعرفه
طرح نظارت جهت نوبت دهی بهتر و اسانتر بیماران
طرح نظارت جهت نوبت دهی بهتر و اسانتر بیماران
 ٠٧:٣٢ - 1398/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آموزش اعنبار بخشی
سنجه های کتاب راهنما
بررسی و آموزش سنجه های کتاب راهنمای اعتبار بخشی ویرایش چهارم
 ٠٦:٥٨ - 1398/09/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>