معرفی پزشکان

سازمانهای بیمه طرف قرارداد بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی زاهدان طرف قرارداد با بیمه های زیر میباشد:

*      خدمات درمانی

·         کارکنات دولت

·         سایر اقشار

·         ایرانیان

·         سلامت

·         روستایی

*      تامین اجتماعی

·         مستمری بگیر

·         عادی

·         رانندگان

*    نیروهای مسلح

*    بیمه دانا

*    کمیته امداد امام خمینی

*    شرکت نفت

*    شرکت زغال سنگ کرمان

*    اداره کل زندانها

*    صداوسیما

*    بانک ملت

*    بانک سپه

*    بانک کشاورزی

*    بانک تجارت

*    بانک صادرات

*    تصادفی رایگان : با ارائه مدارک کامل و قابل قبول


راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط