مدیریت بیمارستان

 

نام و نام خانودگیاسماعیل مقدم

    

شماره موبایل:  09153439721


تلفن مستقیم:    33229197-054


ایمیل:   

 

سـوابق اجـرایی:

  • همکاری با مدیریت نیروی انسانی دانشگاه و کارگزینی دانشگاه
  • مسئول کارگزینی بیمارستان خاتم الانبیاء
  • رئیس اداره خدمات و پشتیبانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
  • مسئول امور عمومی معاونت غذا و دارو
  • رئیس امور عمومی بیمارستان خاتم الانبیا
  • مدیر داخلی بیمارستان بوعلی زاهدان

معرفی بیمارستان

محتوای مرتبط