مقدمه


کلینیک دیابت پرستاری بیمارستان بوعلی زاهدان

کلینیک دیابت مرجع استان می باشد ، طی بیش از بیست سال از افتتاح آن می گذرد جهت رفع تمامی نیاز های بیماران دیابتی اقدام به گرد آوری متخصصین با

تجربه وآشنا به تکنولوژی های نوین پزشکی دریک مجموعه کرده تا با ارایه خدمات تخصصی مشاوره ای و در مانی با بالاترین کیفت پاسخ گوی مراجعین محترم باشد

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

                          خدمات قابل ارائه در کلینیک  تخصصی :

v      کلینیک عمومی دیابت  ویزیت توسط پز شکان دوره دیده بیماران مبتلا به انواع دیابت

v       (کنترل قند خون و پیشگیری از عوارض)

v      کلینیک تخصصی شامل قلب وعروق نفرو لوژی روانپزشکی- نورولوژی   -چشم

v      کلینیک دیابت بار داری (متخصص زنان ،کارشناس مامایی)

v      بخش تست های پارا کلینیکی شامل نوار قلب  - اکو کاردیو گرافی -اسپیرو متری -

v      واحد تست ورزش جهت بیماران دیابتی

v      ایجاد واحد زخم پای دیابتی در مرحله افتتاع                                                                           

v      انجام کلیه آزمایشات دیابت

v      واحد تغذیه ورژیم درمانی

v      انجام مشاوره دیابت و غرباگری ودر اختیار قرار دادن پکیچ کامل آموزشی به بیماران دیابتی        

v      برگزاری همایش دیابت جهت بیمار سالی سه بار

v      واحد آموزش دیابت  شامل  دو بخش فردی و گروهی (آموزش کلیات دیابت نحوه مصرف داروها وانواع انسولین  آموزش خود مراقبتی در دیابت  )

v      آموزش  وآشنایی دانشجویان  رشته پرستاری و  بهداشت  با مبحث دیابت

 

 


کلینیک و پاراکلینیک

محتوای مرتبط