خیریه

 

 

خیریه :

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه دستان سبز سیستان و بلوچستان در تاریخ 97/11/13 به شماره ثبت 596 به شناسه ملی 14008123248 و با داشتن مجوز رسمی از فرمانداری زاهدان ثبت گردید .

اساس نامه موسسه :

موسسه دارای ماهیت غیر سیاسی -  غیر تجاری - غیر انتفاعی - غیر دولتی - داوطلبانه و عام المنفعه بوده و تحت عنوان موسسه خیریه در موضوع امور خیریه و نیکوکاری و حمایت از بیماران با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر طبق اساس نامه خواهد بود .

  • مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
  • مرکز اصلی : استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زاهدان - بخش مرکزی - فلکه امام علی - شریعتی 9 - بیمارستان بوعلی
  • کلیات و اهداف : 

   به منظور سازماندهی خدمات عام المنفعه و امور نیکوکاری و بهره برداری از منابع حاصل از امور خیریه جهت تامین نیازهای دارویی - حمایتی و تجهیزات مورد نیاز بیماران ، همچنین ساخت و بازسازی بیمارستان ، درمانگاه های تخصصی و نیز توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی بوعلی ، موسسه خیریه بیمارستان مذکور تاسیس گردیده است .

  • نوع فعالیت : داوطلبانه و عام المنفعه و تحت عنوان موسسه خیریه در موضوع امور خیریه و نیکوکاری و حمایت از بیماران و بر طبق اساس نامه خواهد بود .

نام و اعضای هیات موسس و هیات مدیره و بازرسی :

1 : جناب آقای دکتر عزیز اله جهانتیغ 

2 : آقای کریم شفیع زاد

3 : آقای مسعود فلاحتی 

4 : آقای محمد شیخ

5 : آقای مجتبی عابدیدنی 

6 : خانم کبری اکبری

7 : خانم حمیده پودینه صبور

8 : آقای بهروز صحرانشین 

9 : خانم یلدا خانی 

علی البدل : 1 - خانم سمیرا بهزاد منش ، 2 - خانم طوبی سرگلزایی ، 3 - خانم آیدا جهانتیغ  ، 4 - خانم الهه عیالوار 

  • اهداف موسسه عبارتند از :

1: ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران 

2: ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان 

3: هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت 

  • روش اجرای هدف :

1 : همکاری با واحد مددکاری جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیازهای بیماران و الویت های توسعه جهت سازی و خدمات بیمارستانی براساس توان موسسه 

2: پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های  بخش دولتی و غیر دولتی 

3: تبلیغات و اطلاع رسانی - برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم - خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران - برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه 

4: شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجعیز منابع از طریق روشهای نوین کسب منابع

5: برگزاری جشن های گلریزان - بازارچه های خیریه - گرفتن حق عضویت توزیع صندوق های جمع آموری کمک های مردمی با اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه فعالیت 

  • شرایط لازم برای ارائه خدمات و حمایت از بیماران شامل یکی از موارد زیر است :

1 : درخواست بیمار یا وابستگان او 

2: معرفی مددکاری یا پزشکان بیمارستان 

3: معرفی از سوی ماسسات خیریه و نیکوکاری یا نهاد های دولتی و غیر دولتی 

4: معرفی از سوی خیرین و معتمدین 

  •  انواع هزینه ها و روشهای پرداخت آن 

1 : پرداخت هزینه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و بهداشتی بیماران بستری در بیمارستان بر اساس اسناد هزینه یا صورت حساب صادره از سوی امور مالی یا حسابداری بیمارستان با هماهنگی مددکاری بیمارستان صورت میپذیرد .

2 : پرداخت هزینه های مددکاری و وجوه پرداخت شده به خانواده بیماران و تامین نیازهای دارویی و درمانی - بهداشتی - تغذیه و سایر هزینه هایی که در راستای حمایت از بیماران و خانواده آنها پرداخت شده است می بایست از طریق واریز وجه به حساب بانکی بیمار یا وابستگان و یا همراه بیمار انجام شده و اسناد آن در پرونده درج شود و پرونده مخصوصی به نام بیمار تشکیل گردد .

3: پرداخت هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان و درمانگاههای تخصصی و خرید تجهیزات و همچنین بازسازی و تعمیر بیمارستان میبایست به تایید ریس وقت بیمارستان برسد.

 

 


محتوای مرتبط